Rabu, 26 Mei 2010

Kitab Tentang Turunnya Wahyu - 3

Diriwayatkan dari Aisyah, Ummul mukminin r.a., dia berkata: Awal mula wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah Saw. berupa mimpi yang benar. Ketika itu Rasulullah Saw. mendapatkan mimpi yang benar seterang cahaya pagi, kemudian beliau sedang berkhalwat. Beliau berkhalawat di gua Hira' untuk beribadah selama beberapa malam sebelum beliau kembali kepada keluarganya. Rasulullah Saw. membawa perbekalan makanan untuk berkhalawat, lalu beliau pulang menemui Khadijah untuk mengambil perbekalan lagi, sehingga ketika berada di dalam gua Hira', beliau tiba-tiba mendapat wahyu. Beliau di datangi malaikat yang mengatakan, "Bacalah!" Rasulullah Saw. menjawab, "Aku tidak bisa membaca". Kata Rasulullah Saw.: "Lalu malaikat itu memeluku keras-keras shingga nafasku terasa sesak, kemudian melepaskanku, lalu dia katakan lagi, "Bacalah!" Aku menjawab, "Ak tidak bisa membaca". Dia memeluku lagi (kedua kalinya) dengan keras sehingga nafasku terasa sesak, lalu dia melepaskanku, kemudian dia katakan lagi, "Bacalah!", "Aku tidak bisa membaca". Dia memeluku lagi (ketiga kalinya) dengan keras sehingga nafasku terasa sesak, lalu dia melepaskanku, kemudian dia membacakanku, "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah! Tuhanmulah Yang Maha Pemurah", (Al-quran, surah Al-'Alaq:1-3). Kemudian Rasulullah Saw. pulang membawa wahyu dengan hati yang penuh ketakutan. Beliau menemui Khadijah binti Khuwaylid r.a. Kata beliau, "selimutilah aku! Selimutilah aku!" Maka keluarga Nabi Saw. menyelimuti beliau sehingga rasa takut beliau hilang. Beliau ceritakan kepda Khadijah peristiwa yang telah beliau alami. Kata Beliau, "Aku takut akan terjadi sesuatu pada diriku". Khadijah menjawab, "Demi Allah, tidak akan terjadi apa-apa. Allah tidak akan membuatmu hina, karena engkau selalu menyambung sanak kerabat, menolong fakir miskin, menghormati tamu dan membantu orang-orang yang tertimpa musibah".

Khadijah mengajak Nabi Saw. pergi untuk menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul 'Uzza sepupu Khadijah. Waraqah adalah orang yang beragama Nasrani pada masa Jahiliyah dan pernah menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani sebanyak yang dikehendaki oleh Allah. Ketika itu Waraqah sudah tua dan buta. Kata Khadijah, "Hai sepupuku! dengarlah kata sepupumu (Muhammad) ini!" Waraqah bertanya kepda Nabi Saw., "Hai sepupuku! Apa yang kau alami?" Rasulullah Saw. menuturkan kepada Waraqah apa yang telah beliau alami, lalu Waraqah mengatakan kepada beliau, "Dia itu An-Namus (Jibril) yang juga telah diutus oleh Allah kepada Nabi Musa. Betapa seandainya aku masih muda dan hidup ketika nanti kaummu mengusirmu!" Rasulullah Saw. bertanya, "Apakah mereka akan mengusirku?" Waraqah menjawab, " Ya.Tidak adal laki-laki yang menyampaikan wahyu seperti yang kau bawa ini melainkan akan dimusuhi. Seandainya aku masih hidup ketika nanti kau usir niscaya aku akan membelamu dengan segenap kemampuanku". Tidak lama kemudian Waraqah wafat dan wahyu pun tidak turun dalam bebrapa waktu.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar